Rehoľná kaviareň na SDM v rukách našich sestier

Rehoľná kaviareň na SDM v rukách našich sestier

  Viac než 20 mladých ľudí zo slovenského prípravného tímu sa v nedeľu Božieho milosrdenstva (3. apríla) vydalo na cestu do Žiliny, kde sa zišli na druhom stretnutí pred Svetovými dňami...
Kazachstan, Kapčigaj, deti v Ocagoch

Kazachstan, Kapčigaj, deti v Ocagoch

(Videjko z Kazachstanu od sestry Emílie Kapolkovej OSF)
Sestra Eva Marcinková

Sestra Eva Marcinková

"... nik z nás nežije pre seba, a nik pre seba neumiera; lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi."  (Rim 14, 7- 8) ...

"Vložte len zárodok Božej lásky a bázne Božej skutočne hlboko do sŕdc detí, aby ich zlý duch sveta neskôr nezískal a nepokazil. Buďte preto naozaj pokorné, naozaj malé pred Bohom, aby vás vzal ako nástroje do svojich všemohúcich rúk, a tak s vami vychovával deti; lebo to zaiste vieme, že požehnanie musí prísť zhora od Otca svetla"

(Františka Antónia Lamplová)

 

Dnes oslavuje