Aktuality

« Späť

Sestra Juliana Salašová

Sestra Juliana Salašová

Čo je svätosť? Ktosi raz na to povedal...“robiť aj tie bežné veci s láskou“ a to to sa chcem snažiť naplno

  1. Kde práve si a čo robíš?

Momentálne pôsobím na Orave – v Trstenej – od r. 2007 – kde som prišla po večných sľuboch. Čiže beží siedmy rok. Pracujem ako zdravotná sestra v nemocnici v Trstenej

  1. Čo máš teraz vo vrecku a čo nesmie chýbať v tvojej kabelke?

mobil a v kabelke nesmú chýbať „hygienické vreckovky“

  1. Čím si chcela byť pred tým, ako si prišla do rehole?

No ako každá žena „chcela som sa vydať, mať dobrého manžela a veľa detí" – t.j. dobrá mama a manželka

  1. Roky v reholi/Počet vystriedaných komunít.

V reholi som - od r. 1997/vstup do kandidatúry až doteraz r.2014 – takže počítajte :)

A počet komunít – kandidatúra – Bratislava, noviciát – Okoličné, potom Žilina, Košice a teraz Trstená

  1. Posledná prečítaná kniha/vypočutý album/pieseň.

... no mám rozčítaných viacero kníh, ale posledná čo ma drží a som z nej povzbudená – Apoštolská exhortácia pápeža Franntiška: EVANGELII GAUDIUM... a hneď jedná z prvých viet: „...s Ježišom Kristom sa stále rodí a znovuzrodzuje radosť“

A pieseň... Simona Martausová: Krížová cesta, Rieka Života – Kráľ chudobných, Daj mi výhľad...

  1. Najlepšia rada, akú si kedy dostala?

... ako mi jedná moja spolusestra vždy povie, keď som z niečo smutná, alebo znechutená:

 „... všetko prejde! Každé čudo trvá 3 dni... „ a ono to fakt funguje !!!

  1. Pár slov, ktoré vystihujú, prečo žiješ v reholi.

... keby to Pán Boh nechcel, tak to nechcem ani ja

  1. Čo ťa v prípade znechutenia povzbudí?

teplé ľudské slovo – od priateľov a istota, že mám blízke sestry o ktoré sa môžem oprieť

Božie slovo, alebo nejaká pekná myšlienka...

  1. Najzaujímavejšia alebo najvtipnejšia otázka o živote v reholi? (Môžeš pridať aj svoju odpoveď.)

... keď som ešte robila v nemocnici v Košiciach, tak sa ma raz jeden lekár opýtal: "Môžete brať plat aj v kostole aj tu?" A ja na to: "Mňa neplatí kostol, ja si musím vlastnými rukami zarobiť na chleba."

...ktosi sa ma raz opýtal: "To si tam aj varíte kde bývate?"

  1. Ako by si definovala pojem „moderná sestra“?

Moderná sestra?... ak si MODERNÁ SESTRA  zachová a nestratí svoju ľudskosť bude mať zmysel pre to čo je Božie, potom bude všetko na správnom mieste!

Sestra Mária Vyžinkárová

Sestra Mária Vyžinkárová

„Viem, komu som uveril.“ (2 Tim 1, 12)
Sestra Bibiána Straková

Sestra Bibiána Straková

„A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí.“ (Flp 1,6)
Sestra Tamara Talapková

Sestra Tamara Talapková

„Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou...!“ (Mk 10,28)
Sestra Bernardína Mihová

Sestra Bernardína Mihová

„Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň." (Ž 91,11-12)
Sestra Samuela Muchová

Sestra Samuela Muchová

"Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť." (Jer 20,7)
Svedectvo sestra Helena Torkošová

Svedectvo sestra Helena Torkošová

Pripravené na SDM do Krakova, ponúknuté aj pre nás, čo tam nebudeme:
Sestra Laura Kačmarská

Sestra Laura Kačmarská

"Neboj sa, veď ja ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem..." (Iz 43, 1.4)
Sestra Zdenka Štrbová

Sestra Zdenka Štrbová

„Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň.“ (Ez 34,11b-12)
Sestra Eva Marcinková

Sestra Eva Marcinková

"... nik z nás nežije pre seba, a nik pre seba neumiera; lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či...
Sestra Mária Bebčáková

Sestra Mária Bebčáková

  "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha"  (Lk 1,30).   ...
Sestra Mariela Pavlíková

Sestra Mariela Pavlíková

"Túžim robiť malé veci, ktoré zachránia svet!"
Sestra Bonaventúra Šmidová

Sestra Bonaventúra Šmidová

„V Tvojej vôli – je môj pokoj!“ – sv. František   Kde práve si a čo...
Sestra Noemi Struhárová

Sestra Noemi Struhárová

" Vieme, že tým, čo milujú Boha všetko slúži na dobré." (Rim 8,28)
Provinciálna kapitula - 3.deň

Provinciálna kapitula - 3.deň

  Tretí deň sa začal spoločnou modlitbou. Po krátkom stretnutí, počas ktorého bol...
Provinciálna kapitula - 2.deň

Provinciálna kapitula - 2.deň

            Druhý deň sa začal spoločnou...