« Späť

Posviacka noviciátneho domu v Ľubochni

„Nádherný Boh ťa ľúbim, nádherný Boh, ja ťa ctím, nádherný Boh, nech pieseň znie...“

V 14-ty deň mesiaca októbra, v 14-tom mesiaci môjho noviciátu sme sa s mojou magistrou sestrou Gabrielou Ungradyovou a so sestrou Jozefkou Voščekovou presťahovali do nového príbytku v Ľubochni, kde sme predvečer 14-teho dňa nášho bývania, 27.10.2015, prežívali radostnú udalosť – požehnanie domu a slávili sme prvú svätú omšu v kaplnke sv. Jozefa.

Náš noviciátny dom prišiel požehnať pán farár z Hubovej vdp. Jozef Šípoš.

Počas slávenia sv. omše a požehnania domu ma prenikla veľká radosť, vďačnosť i dojatie z prítomného okamihu, z toho, aký je náš Boh nádherný. Pieseň „NÁDHERNÝ BOH“, ktorú sme spievali znela nielen na našich perách, ale verím, že  vyvierala z našich sŕdc ako radostné vyjadrenie toho, že Pán je tu s nami v Eucharistii a dáva sa nám, aby sme boli s ním. Mám túžbu, aby sa tento náš nový príbytok stal miestom hľadania Jeho vôle, miestom spoločenstva  a zdieľania jeho lásky.

Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí prišli do našej malej noviciátnej komunitky a potešili nás svojou prítomnosťou a podporujú nás svojimi modlitbami.

 

„Mne v srdci pieseň znie...Nádherný Boh!“                          

 

novicka TAMARA Talapková

Foto: S.Jitka Buriánková