« Späť

Verné ÁNO

(25-ka sľubov)

     19.11.2016. Nad Slovenskom sa od rána znášali tmavé búrkové mračná, na mnohých územiach skropili zem kvapky dažďa, sestry z mnohých kútov Slovenska to však neodradilo. Vydali na cestu: smer Žilina - provinciálny dom.

     Prečo sa tam ponáhľali? Čo sa to tam dialo? 

     Naše spolusestry Faustína, Amabilis a Sávia si obnovovali svoje prvé ÁNO – Láske, ktoré dali Bohu pred 25 rokmi.

  

  Počas sv. omše sa im prihovoril br. Ján Kapistránsky, OFM. S prítomnými sestrami a príbuznými spoločne ďakovali za dar ich povolania  a vytrvalosti. V príhovore upriamil ich srdcia na hľadanie skrytého Boha a na každodennú vernosť jeho láske.

   A keď sa už začalo slnko lúčiť s horami, nastal čas vydať sa na cestu domov, do svojich  komunít.

   napísala a fotila: S. Noemi