« Späť

Provinciálna kapitula - záverečný 5.deň

(16.júl 2015)

 

Záverečný piaty deň kapituly sa niesol v duchu hlasovania o návrhoch sestier podaných na PK 2015.

O 11. hodine bola v kaplnke provinciálneho domu slávnostná sv. omša, ktorá bola vyvrcholením celej PK 2015. Pri nej si sestry obnovili krstné sľuby a prijali sviecu na znak svetla Kristovho a kríž s poslaním ísť až na kraj sveta.

Spoločný obed, ktorý pripravili naše sestry, bol ostatným bodom programu. Po ňom sa sestry rozlúčili v radostnej dôvere, že Pán nás požehná a bude viesť naše úsilie o skvalitnenie života v našej provincii.

 

 

Ďakujeme sestrám, ktoré pripravovali počas dní kapituly tieto správy: