« Späť

Uvedenie do úradu novej provinciálnej rady OSF

(Panny Márie Kráľovnej 2016)

 

Dňa 22. 8. 2016, na sviatok Panny Márie Kráľovnej, bola počas modlitby vešpier v Provinciálnom dome v Žiline, oficiálne uvedená do úradu nová provinciálna rada.

Po krátkom čítaní, ktoré bolo z Reguly tretieho rehoľného rádu sv. Františka, sestry prečítali svoj sľub, pričom mali zapálené sviece od sviece z Provinciálnej kapituly.

Ďakujeme za všetky Vaše doterajšie modlitby za nás a dôverujeme vo Vašu neustálu modlitbovú podporu.


(zľava: S.Rafaela Zvrškovcová,  provinciálna predstavená, S.Regina Žuk-Olszewska, vikárka
a radkyne sestry Timotea Timková, Claudia Šulíková a Michaela Gardošová.)