« Späť

Kurz Nasleduj Krista na Trnávke

V dňoch od 6.11 - sa vo farnosti Bratislava- Trnávka, kde pôsobia naše sestry, konal sedemtýždňový kurz Nasleduj Krista, ktorý je pokračovaním kurzu Objav Krista.

Kurz Nasleduj Krista je zameraný na obnovu viery, pomôcť ľuďom začleniť osobnú modlitbu do bežného života, začať čítať pravidelne Sväté Písmo, učiť sa odpustiť, pravidelne pristupovať k sviatostiam.

Tento rok sa na kurz prihlásilo 55 ľudí z farnosti.

Vyvrcholením kurzu bola duchovná obnova, ktorá trvala celú sobotu. Na nej sa prihovoril s jednou z tém kurzu otec biskup Jozef Haľko, ktorý predniesol zaujímavú prednášku o tom, ako porážať žiadosti nášho tela.

 

S. Mariela Pavlíková