1. december je Svetový deň boja proti AIDS.

Organizátorom tejto kampane je Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. 10 rokov tejto kampane si môžete prelistovať aj v časopise vydanom pri tejto príležitosti.
 

viac na http://www.cervenestuzky.sk/

O sestre Františke Olexovej a jej misii v Barbertone: