« Späť

Patrónka Čile je z Karmelu

Patrónkou Chile je "KARMELSKÁ PANNA MÁRIA."

Táto krajina je známa mariánskou úctou, o čom svedčí aj jej vyjadrenie vo vlajke - biela hviezda v modrom poli - ako Panna Mária, Hviezda morská.

Každá oblasť túto úctu vyjadruje trochu odlišne. Tu v severnej provincii sú obľúbené tzv. Náboženské tance,

ktoré sa tancujú prevažne pred každým mariánskym sviatkom, no najslávnostnejšie je to v júli pred sviatkom Karmeskej Panny Márie a na sviatok Nepoškvrnenej, kedy tu zároveň končí aj "Mariánsky mesiac."