« Späť

Služba sestier v Čile

(voľačo o komunite sestier a ich službe)

V komunite sme tri sestry a našou službou je pastorácia vo farnosti.

Kedže máme zodpovednosť za farnosť, snažíme sa v duchu slov našej zakladateľky Antónie Lamplovej „som tu s Bohom pre vás“, slúžiť tým, ktorí to najviac potrebuju. Pomáhame tým, ktorí znovuobjavujú radosť z evanjelia a chcú prijať sviatosti kresťanskej iniciácie.

Duchovne doprevádzame tých, ktorí chcú hlbšie poznávať Krista a jeho Cirkev a rásť vo viere. Venujeme sa katechéze rodín, detí, mládeže i dospelých.

Navštevujeme chorých, ktorých tiež milosť božia priťahuje a chcú prijať sviatosti. Pomáhame riešiť problémy obyčajných ľudí.
Okrem toho vedieme kurzy rôznych ručných prác, ktoré sú často cestou k evanjelizácii tunajších dievčat a žien.

Cirkev je tu oddelená od štátu, farnosť sa vydrziava z vlastnych príspevkov, preto sa usilujeme získavať peniaze cez rozne aktivity vo farnosti.

Pre veľký nedostatok kňazov naša farnosť nemá stáleho kňaza. Svätá omša, ktorú slávia kňazi zo Spoločnosti dona Bosca, je v našej farnosti iba vo štvrtok a v nedeľu.