« Späť

Keď Ježiš zaplakal

Keď Ježiš zaplakal

(recenzia S.Jany Andelovej)

Románovou formou opísané stretnutie Lazára, brata Márie a Marty z Betánie s Ježišom a ich priateľstvo.

Lazár je tu zobrazený ako úspešný vinohradník a časť deja rozpráva o práci vo vinici. Hlavné sú však momenty deja, keď autori zobrazujú Lazára ako svedka Ježišovych zázrakov a udalostí, ktoré predchádzajú príchodu Ježiša do Jeruzalem pred jeho ukrižovaním. Dej knihy približuje čitateľovi aj obraz o živote židovskej komunity tej doby, politických pomeroch, atmosfére doby.

V deji románu dominuje Lazár ako rozprávač. Ježiš vyznieva ako vedľajšia postava. Očakávala by som pre neho viac priestoru v deji.

ilustrančný obrázok: Kumran.sk