« Späť

Stačí vykročiť (recenzia sestry Jany)

Stačí vykročiť (recenzia sestry Jany)

(Bill Hybels: Stačí vykročiť)

Kniha popisuje túžbu kresťanského pastora po poznaní Boha a spáse všetkých ľudí.

Jeho spôsob evanjelizácie, ako odporúča aj v tejto knihe, je priblížiť sa k ľuďom - veriacim či neveriacim s priateľstvom a láskavosťou, záujmom o človeka a jeho osud, názory, problémy a tak otvárať jeho srdce pre prijatie Boha a vieru v neho.

Text je priebežne dopĺňaný príbehmi a zážitkami autora a na konci každej kapitoly podnety pre zamyslenie. Autor vidí v každom človeku nádej na stretnutie s Bohom prostredníctvom odvážnej evanjelizácie veriaceho kresťana. Stačí iba s láskou a pochopením, nádejou na riadenie Ducha Svätého vykročiť v ústrety druhému človeku.