Sestry na konferencii

Sestry na konferencii "Nová evanjelizácia. Cez identitu k evanjelizácii."

Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sme sa dňa 28. marca zúčastnili na III. stretnutí biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi na tému "Nová evanjelizácia. Cez identitu k evanjelizácii.“
Pozvanie na Hoješín od našich českých sestier

Pozvanie na Hoješín od našich českých sestier

Sestry Českej provincie ponúkajú duchovne načerpať v Hoješíne pri Seči

"Vložte len zárodok Božej lásky a bázne Božej skutočne hlboko do sŕdc detí, aby ich zlý duch sveta neskôr nezískal a nepokazil. Buďte preto naozaj pokorné, naozaj malé pred Bohom, aby vás vzal ako nástroje do svojich všemohúcich rúk, a tak s vami vychovával deti; lebo to zaiste vieme, že požehnanie musí prísť zhora od Otca svetla"

(Františka Antónia Lamplová)

 

Dnes oslavuje