Sestra Mária Vyžinkárová

„Viem, komu som uveril.“ (2 Tim 1, 12)
Read More About Sestra Mária Vyžinkárová »

Sestra Tamara Talapková

„Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou...!“ (Mk 10,28)
Read More About Sestra Tamara Talapková »

Sestra Bibiána Straková

„A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí.“ (Flp 1,6)
Read More About Sestra Bibiána Straková »

Sestra Bernardína Mihová

„Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň." (Ž 91,11-12)
Read More About Sestra Bernardína Mihová »

Sestra Samuela Muchová

"Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť." (Jer 20,7)
Read More About Sestra Samuela Muchová »
Showing 1 - 5 of 28 results.
Items per Page 5
of 6