Svedectvo sestra Helena Torkošová

Pripravené na SDM do Krakova, ponúknuté aj pre nás, čo tam nebudeme:
Read More About Svedectvo sestra Helena Torkošová »

Sestra Laura Kačmarská

"Neboj sa, veď ja ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem..." (Iz 43, 1.4)
Read More About Sestra Laura Kačmarská »

Sestra Consolata Hovancová

„Boh môj a moje všetko.“
Read More About Sestra Consolata Hovancová »

Sestra Zdenka Štrbová

„Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň.“ (Ez 34,11b-12)
Read More About Sestra Zdenka Štrbová »

Sestra Eva Marcinková

"... nik z nás nežije pre seba, a nik pre seba neumiera; lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi."  (Rim 14, 7- 8)   Kde práve si a čo robíš? Žijem v Lomničke, pracujem v komunitnom centre. Čo máš teraz vo vrecku a čo nesmie chýbať v tvojej kabelke? Kľúče, vreckovky,...
Read More About Sestra Eva Marcinková »
Showing 6 - 10 of 28 results.
Items per Page 5
of 6