Sestra Helena Torkošová

“Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať?!“ /Žalm 27/
Read More About Sestra Helena Torkošová »

Sestra Mariela Pavlíková

"Túžim robiť malé veci, ktoré zachránia svet!"
Read More About Sestra Mariela Pavlíková »

Sestra Claudia Šulíková

„V Tebe sú všetky moje pramene." (Ž 87)
Read More About Sestra Claudia Šulíková »
Showing 26 - 28 of 28 results.
Items per Page 5
of 6