« Back

Školské sestry - Generálna kapitula 2016

(Aktualizované 22.7.2016)

V dňoch 3. - 22. júla 2016 sa v Ríme, v našom generalátnom dome, konala XXI. Generálna kapitula.

Témou, ktorá sa niesla prípravou aj jej priebehom je: ... a budete mi svedkami ... až na kraj sveta“ (Sk 1,8)

 

Sestry kapitulárky ďakovali a hodnotili to, čo máme ako kongregácia za sebou za posledných päť rokov od poslednej kapituly. S nádejou pozerajú do budúcnosti, aby naše svedectvo - osobné, komunitné i svedectvo celej kongregácie - bolo svedectvom o Ježišovi, ktoré sa nezakladá na fyzickej sile, zázrakoch, logike, na sile myšlienky - bolo svedectvom živým o živom Bohu v našich životoch.

Generálna predstavená, S. Květa Vinklárková, pri ukončení vecnej časti kapituly povedala:
"Věříme, že jsme poslané, abychom byly radostnými svědky našeho bratra Ježíše v našich fraternitách a službách a
věříme, že právě v této době konsumismu a krajní chudoby jsme poslané, abychom byly svědky chudého Krista."

(foto: sestry kapitulárky a tím pomocníčok na púti v Assisi)

 

20. júla 2016, pokračovala kapitula volebnou časťou.
S.M.Květa Vinklárková bola zvolená za Generálnu predstavenú našej Kongregácie.
Sestra Květa pokračuje v službe generálnej predstavenej kongregácie druhé volebné obdobie.

 

 

 

Vatikánsky rozhlas prinesie v piatok 22.7.2016
krátku reportáž, v ktorej o kapitule budú rozprávať
sestry Anna Poláčková a Lívia Gardianová.
Po odvysielaní ju nájdete v archíve rozhlasu: Kliknite TU:::::::