« Back

„Oprav môj dom“

„Oprav môj dom“

2. duchovno-pracovná dvojdňovka v Bratislave

"Oprav môj dom" – týmito slovami sa prihovoril Ukrižovaný v kostole sv. Damiána Františkovi, ktorý hľadal svoje miesto v živote. Takto sa už druhýkrát prihovoril Pán mladým v Bratislave, kam prišli na dvojdňovú pracovno-duchovnú obnovu organizovanú bratmi a sestrami sv. Františka. Je stále čo opravovať – v nás i okolo nás.

Toto druhé stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 21.-22. októbra. Program sa začal v piatok večer v kláštore bratov františkánov. Po modlitbe, sv. omši a zoznamovacej večeri sa účastníci vybrali k Mariánskej kaplnke na Hlbokej ulici, kde spolu slávili Mariánske bdenie. Z modlitby si každý odniesol osobné posolstvo z Božieho Slova, ktoré si mal s vierou prečítať pred spaním – bolo oslovujúce počúvať pri záverečnom zdieľaní, aké „živé je Božie Slovo“ a osobné ku každému z nás.

Napodiv krásnym slnečným počasím ich privítalo sobotné ráno. Dopoludnie strávili čistením priestorov okolo Mariánskej kaplnky na Hlbokej ulici. Bolo krásne sledovať, ako z každej z vyčistených tabuliek na nás vykukovala vďačnosť a viera tých, ktorí sa k Márii utiekali o pomoc a neboli zahanbení. Kopy lístia, upratané prístupové cestičky, umyté lavičky, vyzametané kúty a vyumývaná socha Panny Márie, krásne spoločenstvo rodiace sa pri práci a rozhovoroch – to všetko nás napĺňalo radosťou. Dopoludnie bolo zavŕšené sv. omšou a dobrým obedom. Práca popoludní mala iný charakter: obohacujúca prednáška, ktorá účastníkom pomohla zamyslieť sa nad ich vzťahom k Panne Márii, k modlitbe ruženca a aj tu hľadali, čo treba v tomto vzťahu „opraviť“. V adorácii o tomto všetkom mohli hovoriť Pánovi. S uspokojujúcim pocitom po dobre vykonanej práci sa pri soche Panny Márie – vo vyupratovanom prostredí – pomodlili ruženec a vrátili sa do kláštora, kde ich čakala večera a po nej krásne zdieľanie o tom čo v ten deň prežili.

Stále je čo opravovať – vonku i v srdci. Ak máte záujem, môžete sa prihlásiť a pridať, lebo sa blíži „Oprav môj dom 3“

Prihláška na Oprav môj dom 3: http://www.frantiskani.sk/spravy/158/oprav-moj-dom-3

Galéria: https://goo.gl/photos/ZEaiEjDhcNBnQ5DC7

 

S. Caritas