« Back

Biskupská vizitácia v Okoličnom

(3. október 2016, Okoličné)

 

Nielen prípravou na slávnosť sv. Františka sa v komunite v Okoličnom niesol 3. október. Do farnosti zavítal na oficiálnu navštevu diecézny spišský biskup Mons. Štefan Sečka.

 

Najprv navštívil školy, obecný úrad, chorých, ľudí v dome dôchodcov. No našiel si čas aj na stretnutie so spoločenstvami, ktoré pôsobia v našej farnosti, hospodárskou a pastoračnou radou a tiež na návštevu našej komunity. Sestry boli nadšené. Navštívil aj choré a ležiace sestry.

Otec biskup, nás prosil a povzbudil k modlitbe na jeho úmysly, no najmä za blahorečenie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Na záver sa otec biskup modlil ruženec s farnikmi a slúžil sv. omšu.