« Back

Duchovné popoludnia pre dievčatá

 

V dňoch od 21.08. – 25.08.2017 sa v Dome Nepoškvrneného Srdca Panny Márie konali krátke duchovné popoludnia pre dievčatá vo veku od 12 rokov. Tieto „mini“ duchovné cvičenia boli v prvom rade pre stretká sv. Márie Magdalény, sv. Márie Goretti a sv. Barbory. Obnova bola otvorená aj pre dievčatá, ktoré sa stretávajú na spoločnej dievčenskej škole.

Nosnými piliermi stretnutí boli témy: odovzdanosť, milujúci Boh, plnosť života a dôležitosť Pána Boha v našom živote, spoločná modlitba, jedinečnosť každého jedného dievčaťa a čistota. Všetky témy boli zahrnuté do scénok a príkladov, ktoré sú pre dievčatá vždy zážitkom a lepšie ich pochopia.

Počas celého týždňa bolo cítiť, že Pán Boh bdie nad týmto týždňom. Nielen že všetko vychádzalo tak ako má, ale aj dievčatá boli veľmi pozorné. Pevne veríme, že veľa načerpali a že ich to posilnilo na duchu, aby vďaka tomu mohli žiť aspoň o trochu lepší a plnší život s Pánom Bohom - vediac, že sú milované a jedinečné v jeho očiach.

Duchovná obnova  vyvrcholila v piatok, keď sa dievčatá modlili krížovú cestu. Cestu Pánovho umučenia a ukrižovania. Témou krížovej cesty boli ruky. Ruky, ktoré milujú, pomáhajú, prijímajú, a aj napriek tomu dokážu hrať negatívnu rolu v našom živote.

Tak ako Ježiš za naše hriechy zomrel a bol pochovaný do hrobu, tak sme aj my symbolicky pochovali do hrobu svoje neresti.

Pán Ježiš na tretí deň vstal z mŕtvych a veríme, že aj tento týždeň bol pre dievčatá znovuzrodením a  zmŕtvychvstaním dobra, ktoré budú šíriť ďalej. Veď o koľko budeme lepší my, o toľko sa zmení aj život okolo nás.

„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti po čom túži tvoje srdce.“

„Radosť a dobro rozdávaním rastie...“

„Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“

 „ Pretože si v mojich očiach vzácny, drahý, milujem ťa, ľudí dám namiesto teba a národy za tvoj život..“ (Iz, 43,4)