« Back

Františkánsko-františkánsko-kapucínsky juniorát u klarisiek kapucínok

„Aké je dobré a milé, keď bratia a sestry sú pospolu...“

30.marca 2017 naše kroky nasmerovali do Kopernice, kde sme v útulných priestoroch u sestier klarisiek-kapucínok prežili víkend s juniormi bratov františkánov a bratov kapucínov. Všetci sme ocenili túto formu stretnutia a pre každého z nás to bol požehnaný víkend.

Spolu sme zažili bratsko-sesterské spoločenstvo pri zdieľaní o spôsobe osobnej modlitby i modlitby v našich komunitách. Rozjímali sme o Pánovom utrpení počas krížovej cesty, ktorú sme prežívali prechádzky z Kopernice na Kremnické Bane, kde nás privítali bratia kapucíni. Tu v strede Európy sme slávili sv. omšu a mali sme spoločný obed. Na formačnom stretnutí juniorov nechýbali chvíle stíšenia, adorácie ale ani rekreácie. V spoločenstve bratov a sestier  sme cítili jednotu a františkánsku radosť, pokoj a vzájomné povzbudenie.  Veríme, že stretnutie takéhoto druhu nebolo posledné.

V nedeľu  sme sa rozlúčili a vrátili späť do svojich komunít s rozhodnutím a túžbou:
„V modlitbe k tebe budem spínať ruky, ... lebo... tvoja pravica je mi oporou.“ Ž 63,5

„V mojom srdci je vďačnosť za to milé stretnutie františkánskej rodiny, mame rovnakú duchovnosť, ale inak sa podieľame na  "oprave Božieho domu", naše charizmy sú rôzne a preto  sa máme navzájom čím obohatiť a prispieť do spoločného "krbu." Ak je život a charizmy nás nasledovníkov v súlade s pôvodnou inšpirujúcou, potom zostáva živá v dnešnej dobe a v našej konkrétnej realite a je sprítomnením Krista.“

Sestry Tamara, Caritas, Samuela a Frederika

 

PS: A takto o tom píšu bratia františkáni: http://www.frantiskani.sk/spravy/213/skolskosesterske-kapucinsko-frantiskanske-stretnutie-junioratov