« Back

Naša služba v komunite Brezno

Tri krásne aktivity našich sestier z komunity v Brezne.

„Živé je Božie Slovo...“

V komunite vo farnosti Brezno-Mazorníkovo sme v tomto školskom roku pozvali ženy, ktoré nepatria do žiadneho spoločenstva na stretnutia s Božím Slovom formou Lectio divina. Utvorilo sa pekné spoločenstvo. Stretávame sa vždy v stredu o 18:00 hod v našej komunitnej kaplnke. Na stretnutie pricháza 5-7 žien. Je to veľmi obohacujúce a vnímame konanie Božieho Ducha, keď sa spolu modlíme, rozjímame a zdieľame sa s Božím Slovom. Rozjímame nad čítaniami z nasledujúcej nedele. Rozchádzame sa vždy povzbudené a dotknuté Pánovým slovom a odhodlané žiť evanjelium vo svete. Sme vďačné Bohu, že môžeme na spoločných stretnutiach spolu zakúšať, že: „Živé je Božie Slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč...“

 

„Tvoríme, poznávame, počúvame Boha, hráme sa, pomáhame!“

Týchto 5 hesiel je súčasťou stretnutí s dievčatami - siedmačkami v našej komunite v Brezne vždy vo štvrtok o štvrtej. Stretávame sa spolu už druhý školský rok. Objavujeme svoje talenty a dary, zoznamujeme sa s kamarátkami z radov svätíc, pomáhali sme hrabať lístie okolo kostola a modlitbou na cintoríne sme pomáhali dušiam v očistci. Tešíme sa na ďalšie spoločné momenty a veríme, že to má zmysel.

 

 

Duchovná obnova pre ženy v Heľpe

Prijali sme pozvanie miestneho kňaza vo farnosti Heľpa, kde sme mali 9.10. 2016 duchovnú obnovu pre ženy, ktoré patria do modlitbových spoločenstiev Modlitby matiek. Nedeľné poobedie sme strávili vo vzájomnom zdieľaní, modlitbe i tvorivosti.

Témou obnovy bol Pozdrav blahoslavenej Panny Márie od sv. Františka, kde sme sa nechali inšpirovať a viesť nádhernými meditačnými obrazmi od mladej talianskej umelkyne Giustiny de Toni. Ženy si vlastnoručne vytvorili zástery so symbolom života. Obnovu sme ukončili v kostole modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a krátkymi zamysleniami nad jednotlivými časťami Františkovej modlitby k Panne Márii. Máme radosť a Bohu vďačíme za takúto možnosť služby. Ďalšiu obnovu pre ženy chystáme v adventnom čase, kde by sme sa chceli zamerať na Božie slovo.

S. Tamara