« Back

Sestry na konferencii "Nová evanjelizácia. Cez identitu k evanjelizácii."

Sestry na konferencii

Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sme sa dňa 28. marca zúčastnili na III. stretnutí biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi na tému "Nová evanjelizácia. Cez identitu k evanjelizácii.“

Stretnutie sa začalo sv. omšou v Univerzitnom kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli, kde nás o. biskup Peter Rusnák povzbudil k tomu, aby sme našli pevný bod pre náš život, ktorým je Ježiš Kristus.

Moderátorom stretnutia bol dp. Ondrej Chrvala. V úvodnom príhovore konferencie v aule Jána Pavla II nám Mons. Stanislava Zvolenský, predseda KBS pripomenul nevyhnutnosť jednoty a to, že keď bude spoločenstvo Cirkvi jednotné, bude aj naša evanjelizácia účinná. 

Pokračovali sme prednáškou o osobný vzťah k Bohu – prameň katolíckej identity, s ktorou sa s nami podelil P. Milan Bubák, SVD. Viedol nás k tomu, ako sa máme prehlbovať v osobnom vzťahu k Bohu cez načúvanie Bohu, úctu k tichu, hľadanie pokory, úprimnosti. Vyzval nás k snahe o svätosť, modlitbu, čítanie Božieho Slova s vierou v spoločenstve spolu s bratmi a sestrami v slávení eucharistie a v snahe často prijímať sviatosť pokánia.

 Veľmi podnetnú prednášku mal tiež o. biskup Mons. Jozef Haľko, , ktorý hovoril na tému: Ako sa má katolícka identita prejavovať navonok. Sme pozvaní byť ľuďmi vzkriesenia a vtelenia a pozvaní vydávať svedectvo evanjelia v prostredí, v ktorom sa nachádzame. Doobedňajší blok bol ukončený diskusiou.

Poobede sme sa rozdelili do malých skupiniek podľa záujmu účastníkov. Moderovaná diskusia v skupinách bola na tému, ako prežívať identitu katolíka vo svojom povolaní.

Na záver jednotliví členovia spoločenstiev a hnutí predstavili svoje projekty a aktivity, ktoré v blízkej dobe organizujú.

Stretnutie bolo veľmi podnetné a obohacujúce a ostáva nám len konštatovať, že dary Ducha sú rozličné, ale Duch je ten istý. Najväčším činiteľom evanjelizácie je Duch Svätý, preto neklaďme odpor Duchu Svätému a nechajme sa ním viesť vo všetkom, čo robíme a prežívame.

 

S. Tamara Talapková