« Back

Tamarina OBNOVA SĽUBOV v Lomničke

"...majú sa radovať, keď sa zdržujú medzi chudobnými..." (Regula 21)

12. august 2017 bol pre mňa dňom veľkej radosti a nového odhodlania, kedy som mohla obnoviť svoje rehoľné sľuby na ďalšie obdobie.

Uprostred svojich sestier z Brezna, Popradu i miestnej komunity v Lomničke som ponúkla Pánovi nanovo svoj život s túžbou formovať ho podľa evanjelia.

Po sv. omši, ktorú spolu s miestnym p. farárom Štefanom Hrbčekom slúžil aj môj brat Pavol, sme pozvali deti a mládež do nášho centra, kde sme mali malé občerstvenie i radostnú zábavu.

Ďakujem Pánovi za dar povolania a ďakujem zo srdca všetkým, ktorí ma nesú na modlitbách i za sesterskú podporu a sprevádzanie.  

Sestra Tamara