« Back

Trstená je 10 rokov bez Mons. Viktora Trstenského

10. december 2016, Trstená

V sobotu 10.decembra 2016 sme si v Trstenej pripomenuli 10 rokov od smrti Mons. Viktora Trstenského - kňaza, politického väzňa a literáta. Toto spomienkové podujatie pripravilo mesto Trstená v spolupráci s Farským úradom v Trstenej. Partnermi pri usporiadaní boli Ústav pamäti národa v Bratislave, Teologický inštitút KU v Spišškom Podhradí – Spišskej Kapitule a Kongregácia školských sestier sv. Františka.

Program sa začal položením venca pri pamätnej tabuli na rodnom dome Mons. Trstenského. Následne pokračoval v kinosále Kultúrneho domu hudobným programom žiakov ZUŠ v Trstenej, spomienkovým videom, ktoré pripravili žiaci a učitelia ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej.

Po nich herci Farského ochotníckeho divadla predstavili dramatizáciu života o. Viktora. Účastníkov stretnutia privítala aj PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, zástupkyňa primátora mesta. Po jej privítaní nasledovali dve odborné prednášky HEDr. Ľuboslava Hromjáka, PhD. a Mgr. Patrika Dubovského, PhD. Vyvrcholením stretnutia bola sv. omša vo farskom kostole sv. Martina, ktorú celebroval prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. Spolu s ním koncelebrovali kňazi farnosti a kňazi – rodáci.

 

S. Damiána Kajanová