« Back

Modlitbová stena katechétky

Starší žiaci (6 - 9. ročník) a stredoškoláci si na vystrihnutú postavičku nakreslili "face" ako sa momentálne cítia.

Napísali si svoje meno a na druhú stranu písali alebo symbolicky vyjadrili to, v čom potrebujú modlitebnú podporu.

A ja som im modlitbu sľúbila:)

S. Tamara, Brezno