« Back

Pevec Boží

Pevec Boží

Bol si len zrnkom vo veľkom svete

a horčičné to vyrastie v strom

Boh Láska chytil ťa do siete

odvtedy túžiš žiť len v ňom

odhodiac všetku márnosť Zeme

prijal si radosť Božích detí

aj keď si život stretal každodenne

až teraz vidíš že brat Slnko svieti

že rosa padá a že šumí les

 a vtáci spievajú čo im hrdlo stačí

tak úžasné je všetko dnes

keď konať chceš to čo sa Bohu páči

všetci sú tvoji bratia, sestry

 a pani Chudoba je tvoja milá

aký je zrazu život pestrý

večná Láska ťa láske naučila

tvoj život, život modlitby a pôstu

 a láskou plný, plný vďačnosti

kto príjme Božiu pravdu prostú

ten kráča cestou k šťastnej večnosti

-Boh moje všetko!- voláš v jase

-Boh moje všetko!- bolesť vysloví

Alverna zjaví lásku v plnej kráse

keď odovzdal si všetko Pánovi

tak s Kristom spodobniť sa túžiš

až údy sa s ním spájajú

keď Seraf vzlietol vzbĺkol plameň v duši

 a jazvy Božej lásky spievajú...

                                                                

 (september 1984, neskôr prepracované)

Comments
sign-in-to-add-comment
Nádherné! Pri veršoch mi vždy pookreje duša. Ďakujem! emoticon
Posted on 10/8/14 11:35 AM.