« Back

Ku komu pôjdem

Ku komu pôjdem

(báseň sesty Lucie)

Ku komu pôjdem Pane

som sám je prázdno v duši

hriech v mojom srdci pokoj ruší

a všetka rozkoš sveta sklame

 

v hľadaní lásky som zle kročil

šťastie som túžil spútať v dlane

lež ušlo ako vyplašené lane

keď zhubca na nich zaútočí

 

ty dopustil si moju zradu

a lásku sťa črep rozbitého rovu

si milosrdne spojil znovu

sám zdvihol si ma z môjho pádu

 

mätie ma slabosť môjho tela

i duch na cestách často zblúdi

nemožno skladať nádej v ľudí

ujmi sa Bože svojho diela

 

 ku komu pôjdem Pane milý

len ty máš v sebe prameň žitia

tvojím Slovom sa duše sýtia

 a na boj so zlom dáš mi sily

 

prosím ťa Pane Jezu Kriste

obdar ma láskou kríža plodom

čo z prachu zve nás k Božským hodom

a tvorí naše srdce čisté

 

chcem v tebe žiť a rásť a zrieť

jak dieťa skryť sa v náruč matky

bo vo svete je údel vratký

sám vo mne svetlo rozosvieť

 

voláš ma k láske bez pozlátky

bez falše s tebou v jednote

a cez ľudí čo dáš mi v živote

vracať ju budem tebe spiatky

 

foto: archiv sestry Lucie