« Back

Utíchol deň

Utíchol deň

(báseň sestry Lucie)

 

Utíchol deň a pomaly sa stmieva

odchádzaš zmätený z miesta umučenia

Ježiš už dotrpel a splatil našu daň

zložili z kríža jeho mŕtve telo

uveríš že tak mal skončiť Pán

že nezomrelo jeho spásne dielo?

 

chladný je hrob a tmavá budúcnosť

keď stratíš Boží dar - milosti šat

keď stratíš Ježiša hriechom ho pochováš

keď stratíš lásky zdroj nevieš mať rád

 

prejde noc, minie deň, hľa druhá noc

V Kristovi Boh zjavil najväčšiu moc

so svitom zornice on zmŕtvych vstal

zostáva naveky Víťaz a Kráľ

 

hriechy sú zotreté a raj sa otvoril

skús iba uveriť s Bohom sa zmier

ľútosťou zblúdenia dnes môžeš napraviť

v Kristovi obsiahneš lásku a mier

 

foto: archív S.Lucie (z krížovej cesty v kaplnke školských sestier - komunita Bratislava Staničná)