« Back

VEĽKÁ noc

VEĽKÁ noc

Mrazivé ticho

čin dokonaný

         a otvorený bok

len Krv a Voda

         očistná nádrž hriešnikov

                   prameň zľutovania

                            vyteká na Zem

Ticho

zľakla sa Smrť?

bezduché Telo

         klesá v Matkinu náruč

                   so srdcom prebodnutým

                   viera obstála

potom len Hrob a Pečať

Ticho

Smrť zomrela

         Láska je vzkriesená

                   Pečať zlomená

Ježiš žije!

Slávnostné ticho

          A v ňom

Pokoj vám!