« Back

Obeta

Obeta

(báseň zo šuplíka jednej sestry - autorka chce zostať utajená)

Ježiš môj, bol si tak veľmi zmučený,

to pre mňa tak bôľne zúbožený,

bola to krutá skutočnosť,

pred sebou dal si mne prednosť.

 

Tak jasám a plesám

nad Tvojou láskou,

ktorú si mal i máš

a budeš mať k nám,

môj dobrý Ježiš,

môj Boh a môj Pán.