« Back

Svätá omša

Svätá omša

(báseň zo šuplíka jednej sestry - autorka chce zostať utajená)

Obeta lásky sa už začína,

každý svoje miesto zaujíma:

Cherubíni, serafíni, anjelské zbory,

zoradené sú v nádherné chóry.

 

Božia Matka je tiež  tuná,

popredné miesto tu má.

Ako na Golgote pod krížom Syna,

to nemôže byť tomu inak.

 

Najsvätejšiu Trojicu pokorne vzýva

jej  láska sťa vôňa sa vôkol rozplýva.

Vrúcne znie pre Ježiša jej chvála,

modlitba Božej Matky je neustála.

 

Akú veľkú radosť Ježiš má,

keď mu kňaz svoje srdce, ruky dá!

Všemohúci Boh –

Svätý Duch mocne pôsobí,

čo človek nemôže to Pán Boh urobí.

 

Kňazské ruky sú pre nás Bož dar,

Ježiš sa nimi kladie mysticky na oltár.

On, Baránok, čo hriechy sníma,

a hriešnikov sa ujíma.

 

Anjeli tu s úctou slúžia,

pohýna ich Láska Božia.

 

Neochvejnú vieru, dobrý Bože,

svojim kňazom daj,

cez  svoje milosrdné Srdce

sa na nich pozeraj.