Viac o františkánskej mládeži:

http://www.frantiskani.sk/gifra/