Identita

Kto je to školská sestra?

 

Okraj: červená farba je symbolom lásky a svätosti. Identita školskej sestry sa tvorí vo vzťahu s Ježišom Kristom.
"Naša františkánska formácia nás životom podľa evanjelia vedie k dynamickej a stálej premene v Krista." (Konšt.38).

Podklad: žltá farba je farbou svetla a predstavuje  svetlo, ktorým je Kristus.
"...sme povolané k neustálemu obráteniu k Bohu, ktoré je pre nás výzvou, aby sme zmenili svoje srdcia, obliekli si Kristovo zmýšľanie a postupne sa premieňali v neho." (Konšt.15).

Dve postavy: sv. František a matka Františka Antónia Lamplová.
"V duchu sv. Františka a matky Františky Antónie Lamplovej sa usilujeme o spojenie s Bohom uprostred práce." (Konšt. 17).

Stredová čiara: cesta, po ktorej kráčame ako františkánske sesterstvo.
"Zaviazali sme sa k životu podľa evanjelia v našom františkánskom sesterstve a žijeme vo vzájomnej kresťanskej láske v spoločenstve v niektorom dome kongregácie. V jednote a v spojení s Kristom a medzi sebou navzájom smerujeme k spoločnému cieľu." (Konšt. 25).

 

 

 

 

 

Centrom našej františkánskej duchovnosti je náš Pán, Ježiš Kristus: v evanjeliu, v Eucharistii, vo všetkých bratoch  a sestrách (Konštitúcie 7).

 

Ružová farba okraja:
naša telesná aj duchovná stránka, ktorá sa pomaly premieňa v Krista.

Tri koncentrické kruhy
(v sebe) nesú základ našej duchovnosti a zároveň spôsoby Kristovej prítomnosti:

Prvý kruh: evanjelium
"Spôsob života bratov a sestier Tretieho regulovaného rádu svätého Františka je tento: Zachovávať sväté evanjelium nášho Pána Ježiša Krista životom v poslušnosti, v chudobe a čistote." (Reg TOR 1).

Druhý kruh: Eucharistia:
"Nech sa mu klaňajú s čistým srdcom, pretože sa treba stále modliť a neochabovať." (Reg TOR 3,9).

Tretí kruh: lono matky s rukami a postavami:
"Naším zvláštnym poslaním je slúžiť potrebám blížnych vyučovaním a inými službami podľa potrieb doby." (Konšt. 5).

Sandále: symbol pripravenosti a ochoty vychádzať
"Naším prvoradým poslaním je oslavovať Boha šírením jeho kráľovstva a životom vo svätosti." (Konšt. 4).

Telová farba podkladu záložky:
"jednoduchý spôsob života" (Konšt. 26).