Kurz pre rodičov detí

Pri našej práci s deťmi a mládežou sa niekedy stretávame s rodičmi či vychovávateľmi, ktorí nás prosia o radu, pomoc či modlitbu za ich deti.

Tento kurz je veľmi ľahký na prípravu a následné aplikovanie v rodinách.

Naše komunity Prešov a Nová Baňa ho už skúsili a vrelo odporúčajú.

Ak sa vám nespustia slovenské titulky, zapnite si ich manuálne. Sú súčasťou videa.

Na inšpiráciu ako vyzerala pozvánka na Kurz na Novej Bani:

 

Milí rodičia!

Prichádzame k vám s ponukou zúčastniť sa Kurzu pre rodičov detí (o výchove detí). Môžu sa ho zúčastniť rodičia detí všetkých vekových kategórii. Nezabudli sme ani na rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti samostatne z rozličných dôvodov. V tíme sú manželské páry, preto aj vás povzbudzujeme prísť s vaším manželom/ manželkou. Počas kurzu je pre vaše deti zabezpečená detská služba.

Kurz pozostáva z piatich stretnutí. Budeme sa stretávať každý týždeň v utorok od 16:30 do 19:00

pri občerstvení, prednáške a diskusii v skupinách.

Prvé stretnutie bude

v utorok 4.marca o 16:30 v Pastoračnom centre Svätej Rodiny v Novej Bani.

Prihlasiť sa môžete vyplnením formulára:(tu bol vložený google formulár)
alebo vyplnením a odovzdaním návratky. Prosíme manželov, aby sa prihlásili každý zvlášť.

Priestory sú obmedzené. Po naplnení kurzu budete musieť počkať na otvorenie ďalšieho kurzu.

Oficiálne bude registrácia ukončená naplnením kurzu alebo 23.februára 2014.

Témy kurzu budú prezentované z DVD a preberať sa budú nasledujúce okruhy:

1. Budovanie pevných základov

2. Napĺňanie potrieb našich detí

3. Stanovenie hraníc

4. Učiť deti zdravým vzťahom

5. Náš dlhodobý cieľ

Okrem tém, ktoré zaznejú z úst naslovovzatých odborníkov, budeme môcť vidieť i vypočuť si rôzne názory detí i rodičov, ktorí sa s týmto kurzom nejakým spôsobom stretli.

Verím, že prijmete naše pozvanie a strávime spolu päť nádherných, zábavných a poučných večerov.

Kurz je zdarma! Prosíme vás len o zakúpenie príručky (na prvom stretnutí) v cene 2,00€. Dobrovoľne môžete prispieť na náklady spojené s občerstvením.

... ak chcete o kurze vedieť viac: www.rodinnevztahy.sk

alebo http://www.relationshipcentral.org/parenting-children-course

                                                                                             

za organizačný tím S. Františka Čačková OSF

.........................................................................................................................................................................

Prihláška na Kurz pre rodičov detí

(prosíme, za každého z manželov vyplniť samostatne)

Meno a priezvisko:

e-mail / telefón:

Počet detí / vek detí:

Počet detí, pre ktoré počas kurzu potrebujete detskú službu:

 

 

 

 

Informácie vám dajú aj na: info(at)rodinnevztahy.sk

Materiály si možete objednať tu: publikacie(at)rodinnevztahy.sk