« Späť

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

20.- 26. apríl 2015

 

Pondelok – za duchovné povolania

Z posolstva Svätého Otca Františka (r. 2015): „Drahí mladí, nebojte sa vychádzať zo seba a vydať sa na cestu! Evanjelium je slovo, ktoré oslobodzuje, premieňa a robí váš život krajším. Aké krásne je nechať sa prekvapiť Božím volaním, prijať jeho slovo, nasledovať svojimi krokmi Ježišove stopy v uctievaní božského tajomstva a v šľachetnom nasadení sa za iných. Váš život bude každým dňom bohatší a radostnejší!

Panna Maria, vzor každého povolania, sa nebála vysloviť pri Pánovom volaní svoje „fiat“. Ona nás vedie a sprevádza. Mária s veľkorysou odvahou viery vyspievala svoju radosť z toho, že vyšla zo seba a darovala svoje životné plány Bohu. K nej sa obracajme, aby sme boli plne disponibilní pre Boží zámer, ktorý má Boh s každým z nás, aby v nás rástla túžba vychádzať a ponáhľať sa k druhým (Lk 1,39). Nech nás Panna Mária chráni a prihovára sa za každého z nás.“

+ Zdravas Mária…

 

Utorok – za kňazské povolania

Ježišu, večný kňaz, premieňaj svojich kňazov na seba a silou svojej milosti ich urob nástrojmi svojho milosrdenstva. Vráť sa k nám prostredníctvom kňazov. Skutočne ži v nich a cez nich účinkuj! Znova prejdi svetom a posväcuj ho! Láskou posilni sväté putá medzi Srdcom Boha a srdcom človeka. Amen.

 

Streda – za rehoľné povolania

Prosíme ťa, Pane, zhliadni láskavo na svoju Cirkev a obdaruj ju stále novým potomstvom v rehoľných rodinách, aby mohla svoje deti viesť ku chcenej svätosti a účinne sa pričiňovať o spásu blížnych. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Štvrtok – za povolania apoštolského života

Pane Ježišu, prosíme ťa za zasvätených laikov, ktorí sú Cirkvou vo svete. Požehnávaj ich, aby v každodenných podmienkach rodinného a spoločenského života odpovedali na tvoju výzvu: posväcovať svet zvnútra. Amen.

 

Piatok – za misionárske povolania

Pane, ty si povedal svojim apoštolom: „Choďte do celého sveta a učte všetky národy, ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Modlime sa za tých, ktorí zanechali svoje domy, rodiny a išli k cudzím ľuďom, aby im hovorili o tebe. Chcú obetovať svoj život, aby uverili ich slovám. Daj im, Pane, veľkú vieru a horúcu lásku, aby ochotne znášali bremeno dňa a páľavu poludnia, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Sobota – za tých, čo sa pripravujú na kňazstvo v seminároch

a na rehoľný život v postulátoch a noviciátoch

Pane Ježišu, prosíme ťa za tých, ktorí  sa pripravujú na kňazstvo a na rehoľný život. Daruj im milosť svojho požehnania, vzdiaľ od nich všetky pokušenia a posilňuj ich vo svätosti, aby ochotne a oddane poznávali teba a tak sa pripravovali na vznešenú službu v tvojej Cirkvi. Amen.

 

Nedeľa Dobrého Pastiera – z posolstva Svätého Otca Františka (2015)

„Kto sa vydá na cestu nasledovania Krista, nájde život v hojnosti tým, že seba samého dáva úplne k dispozícii pre Boha a pre jeho Kráľovstvo. Ježiš hovorí: „Každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ (Mt 19,29). To všetko má svoje hlboké korene v láske. Kresťanské povolanie je predovšetkým povolaním lásky, ktorá človeka priťahuje, vedie ho za svoje hranice, odvádza ho od sústredenia sa na seba a podnecuje k neustálemu exodu z „ja“, uzatvoreného do seba samého, k jeho oslobodeniu v darovaní sa a práve tým aj v znovunájdení sa, ba až k objaveniu Boha.“

Odpovedať na Božie volanie znamená dovoliť mu, aby nás nechal vychádzať z našej falošnej stability, a my aby sme sa mohli vydávať na cestu k Ježišovi Kristovi, prvému a poslednému cieľu nášho života a nášho šťastia.“

+ Sláva Otcu…

ilustračné obrázky: Franciscan sisters TOR