« Späť

3. deň deviatnika pred sviatkom sv. Františka (27.9.)

(Putovanie do Carceri)

Slovo Carceri znamená „cely“ alebo pustovne. Za čias sv. Františka tu bola len malá
kaplnka, niekoľko jaskýň vyhĺbených do skaly a niekoľko chatrčí, ktoré postavili prví
bratia. Dnešný jedinečný text je vybratý z Regule pre pustovne, ktorá vznikla okolo
roku 1220 a ktorú tradícia zaraďuje medzi Františkove spisy.

Z Reguly pre pustovne
Tí, čo chcú nábožne ostávať v pustovniach, nech sú traja, nanajvýš štyria bratia. Dvaja z nich nech sú matkami a nech majú dvoch synov, alebo aspoň jedného. Tí
dvaja, ktorí sú matkami, nech žijú životom Marty a dvaja synovia nech žijú životom
Márie. Nech majú určitý vyhradený priestor, v ktorom nech má každý vlastnú celu,
v ktorej sa bude modliť a spať. A do vyhradeného priestoru, kde bývajú, nech nedovolia vstúpiť nijakej osobe, ani nech tam nejedávajú. Tí bratia, ktorí sú matkami,
nech sa usilujú držať sa ďaleko od každej osoby, a pre poslušnosť k svojmu
ministrovi, nech chránia svojich synov pred každou osobou, aby s nimi nemohol
nikto hovoriť. A títo synovia nech nehovoria so žiadnou inou osobou, len so svojimi
matkami a svojím ministrom a kustódom, keď ich uznajú za vhodné navštíviť
s požehnaním Pána Boha. Synovia nech niekedy prevezmú úlohu matiek, tak ako sa
im to bude spoločne javiť časovo vhodné. A všetko tu hore povedané nech sa usilujú
starostlivo a horlivo zachovávať.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM:
Antifonárka: Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Aby sme mali Ducha Pánovho
Všetci: oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána

foto: S.Františka Čačková