« Späť

7. deň deviatnika pred sviatkom sv.Františka (1.10.)

7. deň deviatnika pred sviatkom sv.Františka (1.10.)

(Putovanie do La Foresty)

V La Foresta sa zdržiaval František v roku 1225, keď ako chorý bol hosťom u kňaza,
slúžiaceho v kostolíku sv. Fabiána. Ľudia, ktorí vo veľkom množstve navštevovali
chorého Františka, prechádzali cez vinicu tohto kňaza a zničili ju. František mu však
sľúbil, že bude mať bohatšiu úrodu ako inokedy. Farár veril sľubu sv. Františka a dovolil, aby ľudia vinicou prechádzali. Potom sa stal zázrak! Keď bola celá vinica
dolámaná a obraná tak, že z nej zostalo iba niekoľko strapcov, prišiel čas oberačky.
Farár obral tých pár strapcov hrozna, dal ich do lisu a začal lisovať. A naraz, ako bol
František sľúbil, mal dvadsať sudov výborného vína.

Z Napomenutí
Všimni si človeče, aké vznešené postavenie ti určil Pán Boh, lebo ťa stvoril a stvárnil
na obraz svojho premilého Syna podľa tela a na jeho podobu podľa ducha. A všetky
stvorenia, čo sú pod nebom, svojím spôsobom slúžia, poslúchajú svojho Stvoriteľa
lepšie ako ty. A neukrižovali ho zlí duchovia, lež si ho ukrižoval ty spolu s nimi a doteraz ho križuješ svojou záľubou v nerestiach a v hriechoch. Čím sa teda môžeš
chváliť? Keby si bol krajší a bohatší ako ostatní a keby si konal zázraky, ako je vyháňať diablov, to všetko ti je skôr na škodu a nič ti neprislúcha, ničím z toho sa
nemôžeš chváliť. Môžeme však toto: chváliť sa svojimi slabosťami a niesť denne svoj kríž nášho Pána Ježiša Krista.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM:
Antifonárka: Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Aby sme mali Ducha Pánovho
Všetci: oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána

ilustračný obrázok: Sul Cammino di Francesco