« Späť

1. deň deviatnika pred sviatkom sv. Františka z Assisi (25.9.)

(rok 2014. pripravila S.Anna Poláčková OSF)


 

Putovanie do San Damiana

Kostol sv. Damiána na okraji Assisi je dnes v podstate taký istý ako za čias sv.
Františka. František vošiel prvý krát do toho kostolíka na jeseň v roku 1205. Počas
modlitby sa mu zdalo, že veľký byzantský kríž k nemu prehovoril.

Legenda troch druhov píše:
Keď prechádzal popri kostole sv. Damiána, vnútorný hlas mu povedal, aby vošiel dnu
pomodliť sa. Vstúpil teda a horlivo sa začal modliť pred podobizňou Krista na kríži,
ktorý k nemu prehovoril: „František, nevidíš, že sa môj dom rúca? Choď a oprav môj
dom“. Chvejúci sa a udivený František odpovedal: „Rád to urobím, Pane“. Myslel si,
že išlo o kostol sv. Damiána, ktorému hrozilo, že sa celkom rozpadne v ruiny, pretože
bol starý. Tieto slová ho naplnili veľkou radosťou a osvietilo ho také svetlo, že v duši
bol presvedčený, že k nemu prehovoril Ukrižovaný Kristus.

V Testamente sv. Františka sa nachádzajú tieto slová:
A Pán mi dal v kostoloch takú vieru, že som sa takto jednoducho modlil a hovoril:
„Klaniame sa ti, Pane Ježišu Kriste, tu i vo všetkých tvojich chrámoch po celom svete
a dobrorečíme ti, lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM:
Antifonárka: Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Aby sme mali Ducha Pánovho
Všetci: oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána

 

ilustračný obrázok z sacristies-of-the-world

Predchádzajúci