Čo nového v Lomničke?

 

Lomnička má špeciálne miesto v našich modlitbách.

Je to misijné územie na domácej pôde.

Sestry (klikni) tam pôsobia už niekoľko rokov.

Pravidelne píšu o tom, čo majú nového.

Ich príspevky nájdete tu:

http://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lomnicka