Zobraziť všetky komunity

Ľubochňa

Poslanie

• starostlivosť o staré a choré sestry
• služba modlitby a obety

Kontakt

Školská ul. 166/20
034 91  Ľubochňa

044/43 91 267
0903 982 717
osflubochna(at)gmail.com

Sestry

 • S.Monika Masníková (miestna predstavená)
 • S.Augusta Kontúrová
 • S.Benedikta Žákovičová
 • S.Bonavita Švihurová
 • S.Dávida Garajová
 • S.Edita Balážová
 • S.Jarmila Sumilasová
 • S.Jitka Buriánková
 • S.Jozefa Mikulášová
 • S.Jozefka Voščeková
 • S.Klára Kalúzová
 • S.Ľudmila Červená
 • S.Margaréta Terpáková
 • S.Margita Polková
 • S.Mária Ujmiaková
 • S.Mária Šebejová
 • S.Mariola Dúbravcová
 • S.Pacifika Laufová
 • S.Stanislava Dančová
 • S. Hyacinta Buľovská (opatrovanie príbuzných)
 • S.Viliama Mihalusová