Zobraziť všetky komunity

Žilina - Provinciálny dom

Poslanie

 • vyučovanie a katechéza v Gymnáziu sv. Františka z Assisi, www.gsf.sk
 • výchova v školskom internáte
 • práca s mládežou (duchovné obnovy, stretká, Gifra)

Kontakt

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

041/562 6902
mobil 0903 973 573
osf.zilina(at)gmail.com 

Sestry

 • S.Rafaela Zvrškovcová (provinciálna predstavená)
 • S.Regina Žuk-Olszewska (vikárka provinciálnej predstavenej)
 • S.Lýdia Vigodová (miestna predstavená)
 • S.Anna Poláčková
 • S.Bernadeta Schönová
 • S.Damiána Palenčárová
 • S.Bernarda Mačutková
 • S.Daniela Littvová
 • S.Faustína Sokolová
 • S.Chiara Juríčková
 • S.Immaculata Jusková
 • S.Júda Petrenčíková
 • S.Kristína Laurincová
 • S.Lenka Kollárová
 • S.Magdaléna Sumilasová
 • S.Mária Bebčáková
 • S.Serafína Matúšová
 • S.Rita Riečická
 • S.Samuela Muchová
 • S.Simeona Jančová
 • S.Timotea Timková
 • S.Veronika Artimová
 • S.Veronika Mazúrová
 • S.Graciana Laščiaková (opatrovanie príbuzných)