Zobraziť všetky komunity

Bratislava - Staničná

Poslanie

  • služba vo farnosti
  • práca s deťmi a mládežou vo farnosti
  • vychovávateľka v ŠKD
  • vysokoškolský pedagóg
  • koordinátor kurzu Františkánska spiritualita
  • administratívna práca na ABÚ

Kontakt

Staničná 5
821 04 Bratislava

tel:  02/433 34 932
mobil 0904 934 575
sestrybasta(at)gmail.com

Sestry

  • S.Lucia Cuninková (miestna predstavená)
  • S.Caritas Kováčová
  • S.Magdaléna Baroková
  • S.Mariela Pavlíková