« Назад

2. deň deviatnika pred sviatkom sv.Františka (26.9.)

(Putovanie do Rivo Torto)

Na jar v roku 1209 sa dvanásť prvých františkánov vybralo do Ríma, kde im pápež schválil spôsob života. Po návrate sa zastavili v Rive Torto - na mieste prvých začiatkov františkánskej rehole, na mieste prvého bratského spoločenstva.

Z Legendy troch druhov
A tak si šťastný Otec žil so svojimi synmi neďaleko Assisi na mieste, ktoré sa nazývalo Rivo Torto a kde bola opustená chatrč. Chatrč bola taká tesná, že v nej mohli veľmi nepohodlne sedieť alebo spať. Často nemali chlieb, a preto jedli samú repu, ktorú si z núdze tu a tam vyžobrali. Boží muž napísal mená bratov na trámy chatrče, aby každý poznal svoje miesto, keď chceli odpočívať alebo sa modliť, a aby na takom malom priestore nevznikal zmätok a neporiadok, ktorý by rušil v modlitbách a rozjímaní.

Z Nepotvrdenej reguly
Tí bratia, ktorí sa vyznajú v nejakej práci, nech pracujú a nech vykonávajú to remeslo, ktoré ovládajú, pokiaľ to nebude proti spáse ich duše a pokiaľ ho budú môcť vykonávať čestne. Všetci bratia nech sa usilujú namáhať sa v dobrých dielach, lebo je
napísané: Rob stále čosi dobré, aby ťa diabol našiel zamestnaného. A tiež: Záhaľka je nepriateľkou duše. Preto sa Boží služobníci musia venovať modlitbe alebo nejakej
dobrej práci.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM:
Antifonárka: Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Aby sme mali Ducha Pánovho
Všetci: oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána

 

ilustračný obrázok: Rivo Torto

Комментарии