« Назад

5. deň deviatnika pred sviatkom sv. Františka (29.9.)

(Putovanie na La Vernu)

V roku 1213 daroval gróf Orlando Catani Františkovi vrch La Verna. Svätec sa tu
často zdržiaval a jeho životopisci uvádzajú viaceré udalosti, ktoré sa tu udiali.
V auguste 1224 sa vybral František na Alvernu, aby sa tam postil 40 dní pred
slávnosťou sv. Michala Archanjela. Cestou na vrch sa udial tento zázrak, ktorý
popisuje Tomáš z Celana v Druhom životopise sv. Františka:

Istého dňa sa František rozhodol, že sa vyberie do svojej pustovne, aby sa tam mohol
nerušene oddať rozjímaniu. Pretože bol veľmi slabý, istý chudobný vidiečan mu
ponúkol svojho somára. Vidiečan išiel sám pešo za Božím mužom. Keď unavený
letnou páľavou a dlhou namáhavou cestou zoslabol, začal svätca prosiť, aby sa nad
ním zľutoval. Hovoril, že zomrie, ak sa neosvieži aspoň hrnčekom nejakého nápoja.
Svätec, ktorý vždy ľutoval trpiacich, bez váhania zosadol zo somára, kľakol si na
zem, vystrel ruky k nebu a neprestával sa modliť, až zistil, že bol vyslyšaný.
„Ponáhľaj sa,“ povedal vidiečanovi, „a nájdeš tam živú vodu, ktorú sám Kristus pre
teba v tejto hodine svojím milosrdenstvom vyviedol zo skaly, aby si sa napil.“

Z Napomenutí
Blahoslavený sluha, ktorý sa nepovyšuje pre dobro, ktoré Pán hovorí a koná cez
neho, alebo ktoré hovorí a koná cez iného. A prehrešuje sa človek, ktorý chce viac
dostať od svojho blížneho, ako sám chce dať Pánu Bohu. Blahoslavený sluha, ktorý si
v nebi ukladá dobrá, ktoré mu Pán preukazuje a netúži sa nimi ukazovať pred ľuďmi
v nádeji za odmenu, lebo sám Najvyšší vyjaví jeho diela, komu bude chcieť.
Blahoslavený sluha, ktorý Pánove tajomstvá zachováva vo svojom srdci.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM:
Antifonárka: Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Aby sme mali Ducha Pánovho
Všetci: oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána

ilustračný obrázok: Sanctuary in Tuscany

Комментарии