« Назад

8. deň deviatnika pred sviatkom sv.Františka (2.10.)

8. deň deviatnika pred sviatkom sv.Františka (2.10.)

(V bazilike sv. Františka z Assisi)

V hornej časti baziliky sv. Františka v Assisi sa nachádza veľký a prekrásny chór. Má
sto vyrezávaných kresiel a považuje sa za epopeu prvých františkánskych stáročí.
V dlhej sérii prekrásnych drevorezieb sa vyobrazení svätí, pápeži, učitelia i najvýznamnejšie osobnosti františkánskeho rádu.

V Životopise sv. Františka od Celana sa píše:
„František si s veľkou láskou uctieval anjelov, ktorí sú s nami v našich bojoch o spásu a ktorí s nami kráčajú uprostred tieňov smrti. Hovorieval, že je treba ctiť ich ako sprievodcov, ktorí sú stále s nami a zároveň ich vzývať, ako ochrancov. Učil, že ich nemáme nikdy uraziť, ani robiť v ich prítomnosti nič, čo by sme nemohli robiť pred ľuďmi. Pretože sa v chóre modlia žalmy pred tvárou anjelov, chcel, aby všetci, ktorí mohli, zhromažďovali sa v chóre a tam sa zbožne modlili a spievali žalmy. Každú liturgickú modlitbu začínal náš preblahoslavený otec František takto:

„Svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohúci,
ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.
Chváľme a vyvyšujme ho naveky.
Hoden si Pane Bože náš, prijať
chválu, slávu, česť a dobrorečenie
Chváľme a vyvyšujme ho naveky.
Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý,
prijať moc, bohatstvo a múdrosť,
silu, česť, slávu a dobrorečenie.
Chváľme a vyvyšujme ho naveky.
Dobrorečme Otcovi i Synovi
s Duchom Svätým,
Chváľme a vyvyšujme ho naveky.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM:
Antifonárka: Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Aby sme mali Ducha Pánovho
Všetci: oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána

foto: S.Františka Čačková

Комментарии