« Назад

9. deň deviatnika pred sviatkom sv.Františka (3.10.)

9. deň deviatnika pred sviatkom sv.Františka (3.10.)

(Stretnutie v Porciunkule)

Biskup sa potešil Františkovej horlivosti, dovolil mu kázať, ale prístrešie ani kostolík
pre neho nemal. No opát benediktínov mu daroval kostolík Panny Márie z Porciunkuly, aj pozemok pri ňom. A tak sa Porciunkula stala prvou svätyňou
bratov a je hlavným chrámom všetkých františkánskych kostolov. František chcel,
aby Porciunkula bola vzorom pre celú rehoľu. Dnes vo vnútri baziliky, ktorej
súčasťou je Porciunkula, sa nachádza kaplnka s názvom Transitus. Na tomto mieste
František zomrel.

Z Väčšej legendy od sv. Bonaventúru
Nakoniec, keď sa na ňom vyplnili všetky tajomstvá, jeho svätá duša opustila telo
a pohrúžila sa do priepasti Božej jasnosti. Blahoslavený muž usnul v Pánovi. Jeden
z jeho bratov a učeníkov videl jeho blahoslavenú dušu, ako sa vznáša hore na bielom
oblaku, v podobe žiarivej hviezdy nad veľkými vodami rovno do neba. Žiarila
čistotou vznešenej svätosti a bola naplnená nebeskou múdrosťou a hojnosťou milostí,
vďaka ktorým si svätý muž zaslúžil, aby mohol vojsť na miesto svetla a pokoja, kde
navždy prebýva s Kristom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM:
Antifonárka: Chudobný a pokorný František * vstupuje do neba ako bohatý.
Všetci: : Chudobný a pokorný František * vstupuje do neba ako bohatý.
Antifonárka: Nebeskými spevmi mu vzdávajú úctu.
Všetci: vstupuje do neba ako bohatý.
Antifonárka: Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému
Všetci: : Chudobný a pokorný František * vstupuje do neba ako bohatý.

Foto: S.Lívia Gardianová

 

Комментарии