Sestra Mária Vyžinkárová

Sestra Mária Vyžinkárová

„Viem, komu som uveril.“ (2 Tim 1, 12)
Sestra Tamara Talapková

Sestra Tamara Talapková

„Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou...!“ (Mk 10,28)
Sestra Bibiána Straková

Sestra Bibiána Straková

„A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí.“ (Flp 1,6)
Sestra Bernardína Mihová

Sestra Bernardína Mihová

„Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň." (Ž 91,11-12)
Sestra Samuela Muchová

Sestra Samuela Muchová

"Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť." (Jer 20,7)
Svedectvo sestra Helena Torkošová

Svedectvo sestra Helena Torkošová

Pripravené na SDM do Krakova, ponúknuté aj pre nás, čo tam nebudeme:
Sestra Laura Kačmarská

Sestra Laura Kačmarská

"Neboj sa, veď ja ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem..." (Iz 43, 1.4)
Sestra Consolata Hovancová

Sestra Consolata Hovancová

„Boh môj a moje všetko.“
Sestra Zdenka Štrbová

Sestra Zdenka Štrbová

„Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň.“ (Ez 34,11b-12)
Sestra Eva Marcinková

Sestra Eva Marcinková

"... nik z nás nežije pre seba, a nik pre seba neumiera; lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi."  (Rim 14, 7- 8) ...
Sestra Mária Bebčáková

Sestra Mária Bebčáková

  "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha"  (Lk 1,30).   Kde práve si a čo robíš?   V Žiline na Gymnáziu sv. Františka z Assisi...
Provinciálna kapitula - 4.deň

Provinciálna kapitula - 4.deň

(15.júl 2015)
Provinciálna kapitula - 3.deň

Provinciálna kapitula - 3.deň

  Tretí deň sa začal spoločnou modlitbou. Po krátkom stretnutí, počas ktorého bol prečítaný aj pozdrav pre diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa, sa sestry opäť rozdelili do skupín,...
Provinciálna kapitula - 2.deň

Provinciálna kapitula - 2.deň

            Druhý deň sa začal spoločnou modlitbou ranných chvál. Na úvod spoločného stretnutia sestry vzývali Ducha Svätého, aby ich viedol...
Provinciálna kapitula 2015

Provinciálna kapitula 2015

(12.-16. júl 2015, Žilina)
Sestra Natanaela Selepová

Sestra Natanaela Selepová

Zabúdam na to čo je za mnou a idem za tým čo je predo mnou.  Kristus sa ma zmocnil. (Flp 3,13) 1. Kde práve si a čo robíš? Som v komunite v Košiciach sedím za...
Sestra Rafaela Zvrškovcová

Sestra Rafaela Zvrškovcová

A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. (Ez 36,26)   Kde práve si a čo...
Sestra Lucia Cuninková

Sestra Lucia Cuninková

Pretože ste synmi (dcérami), poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“ A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.“ ( Gal 4,...