« Späť

Mám okná zastreté

Mám okná zastreté

(báseň sestry Lucie)

 

Mám okná zastreté

dvere zamknuté na závoru

a svetlá pozhášané

nech nik nenazrie

do môjho srdca

nech nič neprenikne dnu ni von

bolesť je príliš ťažká

nevylúdi úsmev

ani pretvárku

dokedy ešte?

síl ubúda 

a nádej ochabuje

len horká vlna hrdlo zviera

lež nedokáže plakať

so žalmistom volám

Bože príď mi na pomoc

nech opäť radosť

 v očiach zasvieti

a srdce zranené

nech naplní pokoj

a lásky blaženosť

 

foto: S.Lucia OSF