« Späť

Prosba (báseň sestry Lucie)

Prosba (báseň sestry Lucie)

 

Viem, si tu...                                                                                            

V hĺbke mojej duše

skrytý hosť,

no bližší, ako som si sama.

Nevystihnuteľný!

(Chápem, že ťa neuchopím

rozumom a zmyslami.)

Si Živý viac než prúdy živých vôd.

Oživujúci...

Nádherne žiariaci

sám zapaľuješ pochodeň,

keď svetlo dohasína...

A zjavuješ Tvár Toho,

kto ma spasil...

Ty, Svätý Duch,

Ruah Kadosh,

vždy nový

skryto blízky Boh,

zostaň!

Prosím...